Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Thủ tục yêu cầu chống bán phá giá

Các biện pháp chống bán phá giá, Điều kiện áp dụng; Thủ tục, hồ sơ yêu cầu áp dụng các biện pháp chống bán phá giá; Cơ quan tiếp nhận, thụ lý; Thời hạn điều tra, xử lý; Khiếu nại, khởi kiện quyết định về áp dụng thuế chống bán phá giá.

Khiếu nại cạnh tranh không lành mạnh

Các hành vi bị khiếu nại; Hồ sơ khiếu nại, cơ quan tiếp nhận, thụ lý; Điều tra vụ việc cạnh tranh; Thẩm quyền xử lý, thời hạn hiệu lực; Khiếu nại, khởi kiện quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ và không được miễn trừ; Hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận; Quy trình thụ lý

Thủ tục yêu cầu áp dụng các biện pháp tự vệ

Các biện pháp tự vệ? Điều kiện áp dụng; Hồ sơ yêu cầu các biện pháp tự vệ, cơ quan tiếp nhận, thụ lý; Quyết định, thời hạn điều tra; Áp dụng, gia hạn, đình chỉ các biện pháp tự vệ; Khiếu nại, khởi kiện liên quan đến quá trình điều tra và áp dụng các biện pháp tự vệ

Thủ tục yêu cầu chống trợ cấp

Hành vi trợ cấp? Các biện pháp chống trợ cấp; Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp; Hồ sơ, cơ quan tiếp nhận, thụ lý; Quyết định và thời hạn điều tra; Khiếu nại, khởi kiện quyết định về áp dụng thuế chống trợ cấp

Miễn trừ tập trung kinh tế

Những trường hợp được xét miễn trừ; Hồ sơ, cơ quan tiếp nhận, thụ lý; Thẩm quyền, thời hạn quyết định

Hỏi về "Tập trung kinh tế"

Các hành vi tập trung kinh tế; Hồ sơ, quy trình thông báo tập trung kinh tế; Cơ quan tiếp nhận, thụ lý hồ sơ

Quy trình khiếu nại hành vi hạn chế cạnh tranh

Các hành vi bị khiếu nại; Cơ quan tiếp nhận; Hồ sơ khiếu nại; Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ; Điều tra vụ việc cạnh tranh; Khiếu nại, khởi kiện quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

Thị trường liên quan? Ý nghĩa trong quá trình xử lý các vụ việc cạnh tranh?

Thị trường liên quan là gì? Ý nghĩa của việc xác định thị trường liên quan trong quá trình xử lý các vụ việc cạnh tranh?

Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm doanh nghiệp khác?

Những thỏa thuận nào được coi là thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh?

Xử lý hành vi vi phạm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh?

Các hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị xử lý như thế nào?

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật