Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Quy trình khiếu nại hành vi hạn chế cạnh tranh

Câu hỏi:

Quy trình khiếu nại hành vi hạn chế cạnh tranh?

Trả lời:

CÁC HÀNH VI BỊ KHIẾU NẠI

1. Các hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh;  

2. Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;

3. Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền;

4. Các hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế.  

KHIẾU NẠI HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

Tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi nói trên có quyền khiếu nại đến Cơ quan quản lý cạnh tranh.

Doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm tự nguyện khai báo về hành vi vi phạm trước khi Cơ quan quản lý cạnh tranh phát hiện sẽ được Cơ quan có thẩm quyền áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhận được khai báo của doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm, Cơ quan quản lý cạnh tranh sẽ tự tiến hành điều tra.

CƠ QUAN TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI VÀ KHAI BÁO

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

Nơi tiếp nhận: Văn phòng Cục 

Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 04.22205002

Fax: 04.22205003

Website: www.qlct.gov.vn

HỒ SƠ KHIẾU NẠI VỤ VIỆC HẠN CHẾ CẠNH TRANH

1. Đơn khiếu nại theo mẫu của cơ quan quản lý cạnh tranh

Mẫu đơn có thể được tải từ website của Cục Quản lý cạnh tranh: www.qlct.gov.vn

2. Chứng cứ về hành vi vi phạm

- Trong trường hợp khiếu nại nhiều hành vi vi phạm thì từng hành vi phải có chứng cứ riêng.

- Chứng cứ kèm theo phải thể hiện kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi hạn chế cạnh tranh được thực hiện đến ngày khiếu nại phải đang trong thời hạn 02 năm.

3. Tài liệu chứng minh tư cách của bên khiếu nại

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp khiếu nại (hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư,...), và giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có).

- Giấy ủy quyền hợp pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho người ký đơn khiếu nại trong trường hợp người ký đơn khiếu nại không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khiếu nại.

- Giấy giới thiệu của doanh nghiệp khiếu nại cho người nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý cạnh tranh.

- Chứng minh thư nhân dân của người nộp hồ sơ.

4. Trong trường hợp hồ sơ có nhiều tài liệu, để tiết kiệm thời gian tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý cạnh tranh khuyến khích doanh nghiệp khiếu nại lập bản thống kê tên các tài liệu trong hồ sơ thành file mềm.

TIẾP NHẬN VÀ THỤ LÝ HỒ SƠ KHIẾU NẠI

Yêu cầu bổ sung hồ sơ khiếu nại

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh, cơ quan quản lý cạnh tranh tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh không có đủ các tài liệu nói trên, Cơ quan quản lý cạnh tranh thông báo cho bên khiếu nại bổ sung trong thời hạn không quá 30 ngày; trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cạnh tranh có thể gia hạn 1 lần không quá 15 ngày theo đề nghị của bên khiếu nại.

Nộp tiền tạm ứng chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh, bên khiếu nại phải nộp tiền tạm ứng chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

Tiền tạm ứng chi phí giải quyết vụ việc cạnh tranh đối với hành vi hạn chế cạnh tranh là 30.000.000 đồng

Cơ quan quản lý cạnh tranh chỉ thụ lý hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh sau khi nhận đươc biên lai nộp tiền tạm ứng chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh, trừ trường hợp bên khiếu nại được miễn nộp tiền tạm ứng chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

TRẢ HỒ SƠ KHIẾU NẠI

Cơ quan quản lý cạnh tranh trả lại hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh trong các trường hợp sau đây:

1. Hết thời hiệu khiếu nại;

2. Vụ việc không thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý cạnh tranh;

3. Bên khiếu nại không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý cạnh tranh đúng thời hạn nói trên

ĐIỀU TRA VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Điều tra sơ bộ

Việc điều tra sơ bộ vụ việc cạnh tranh được tiến hành theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh  

Thời hạn điều tra sơ bộ là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều tra sơ bộ.

Đình chỉ điều tra

Căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ và kiến nghị của điều tra viên, Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh ra quyết định đình chỉ điều tra nếu kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có hành vi vi phạm.  

Điều tra chính thức

Căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ và kiến nghị của điều tra viên, Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh ra quyết định điều tra chính thức nếu kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có dấu hiệu vi phạm

Thời hạn điều tra chính thức là 180 ngày, kể từ ngày có quyết định điều tra; trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể được Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá 60 ngày;

ĐIỀU TRẦN

=> Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải ra một trong các quyết định sau đây:

1. Mở phiên điều trần;

2. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung;

3. Đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh.

=> Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định mở phiên điều trần, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải mở phiên điều trần.

=> Phiên điều trần được tổ chức công khai. Trường hợp nội dung điều trần có liên quan đến bí mật quốc gia, bí mật kinh doanh thì phiên điều trần được tổ chức kín

=> Bên khiếu nại, Bên bị điều tra, Luật sư được tham gia phiên điều trần

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC CẠNH TRANH 

Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng cạnh tranh trong các trường hợp sau đây:

=> Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh đề nghị đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh trong trường hợp không đủ chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm quy định của Luật này và Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh xét thấy đề nghị đó là xác đáng;

=> Bên bị điều tra đã tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả gây ra và bên khiếu nại tự nguyện rút đơn khiếu nại;

=> Bên bị điều tra đã tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả gây ra và Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh đề nghị đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh trong trường hợp việc điều tra được Cơ quan quản lý cạnh tranh phát hiện và ra quyết định điều tra. 

THỦ TỤC YÊU CẦU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH CHÍNH

Bên khiếu nại có quyền kiến nghị đến:

=> Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh khi hồ sơ vụ việc cạnh tranh chưa được chuyển cho Hội đồng cạnh tranh,

=> Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh khi hồ sơ vụ việc cạnh tranh đã được Hội đồng cạnh tranh tiếp nhận.

Đơn, văn bản kiến nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính phải có các nội dung chính sau đây:

=> Ngày, tháng, năm viết đơn;

=> Tên, địa chỉ của người có kiến nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính;

=> Tên, địa chỉ của người bị kiến nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính;

=> Tóm tắt hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

=> Lý do cần phải áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính;

=> Biện pháp ngăn chặn hành chính cần được áp dụng và các kiến nghị cụ thể khác.

3. Thực hiện biện pháp bảo đảm

Bên khiếu nại vụ việc cạnh tranh khi nộp đơn kiến nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn hành chính phải gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong toả tại Kho bạc nhà nước trong một thời hạn do Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh ấn định

KHIẾU NẠI, KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

=> Trường hợp không nhất trí một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, các bên có quyền khiếu nại lên Hội đồng cạnh tranh

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại, Hội đồng cạnh tranh có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền; trường hợp đặc biệt phức tạp, thời hạn giải quyết khiếu nại có thể được gia hạn, nhưng không quá 30 ngày.

=> Trường hợp không nhất trí với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, các bên liên quan có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với một phần hoặc toàn bộ nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại ra Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền

Mẫu đơn khiếu nại hành vi hạn chế cạnh tranh download tại đây

Nguồn: Cục Quản lý Cạnh tranh

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật