Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Quyết định số 24/2015/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh

Nghị định số 07/2015/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh

Nghị định số 71/2014/NĐ-CP - Chương I

Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Chương I - Những quy định chung

Nghị định số 71/2014/NĐ-CP - Chương II

Hành vi vi phạm, hình thức và mức độ xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Nghị định số 71/2014/NĐ-CP - Chương III

Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Thông tư số 18/2012/TT-BCT

Quy định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh

Nghị định số 119/2011/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Quyết định số 82/2010/QĐ-TTg

Về chế độ bồi dưỡng đối với Thành viên Hội đồng cạnh tranh kiêm nhiệm và người tiến hành, tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần

Thông tư số 11/2010/TT-BKH

Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

Thông tư số 27/2009/TT-BCT

Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh

Chỉ thị số 01/2007/CT-BXD

Về một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng trong hội nhập kinh tế quốc tế

Quyết định số 27/2006/QĐ-BTM

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh

Quyết định số 20/2006/QĐ-BTM

Về việc ban hành các mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Nghị định số 06/2006/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh

Nghị định số 05/2006/NĐ-CP

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh

Nghị định số 120/2005/NĐ-CP

Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Nghị định số 116/2005/NĐ-CP Phần 1

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Nghị định số 116/2005/NĐ-CP Phần 2

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Chỉ thị số 22/2005/CT-TTg

Về xây dựng các giải pháp giảm chi phí đầu vào, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải hàng không và hàng hải

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật