Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Quyết định số 538/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

Số: 538/QĐ-TTg

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về thành lập Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ

về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3872/BKH-ĐTNN ngày 10/6/2005). 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

Hội đồng bao gồm các thành viên được mời nêu trong danh sách kèm theo. Trong quá trình triển khai thành phần Hội đồng sẽ được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và mục tiêu hoạt động. 

Điều 2. Mục tiêu hoạt động chủ yếu của Hội đồng là đưa ra những đánh giá và kiến nghị khách quan, độc lập nhằm tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Chính phủ trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và các ngành, lĩnh vực kinh tế nói riêng.

Hội đồng có những hoạt động chủ yếu sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất những biện pháp nhằm phát triển kinh tế và khả năng cạnh tranh của Việt Nam

2. Làm đầu mối tổng hợp và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ tham gia góp ý xây dựng chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hợp tác mới nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế- thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và giữa các doanh nghiệp hai nước.

4. Nghiên cứu, đề xuất về các vấn đề tăng cường cạnh tranh và thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương Việt Nam Hoa Kỳ, nhất là đẩy mạnh thu hút đầu tư của các công ty Hoa kỳ vào Việt Nam. 

Điều 3.

Quy chế làm việc, kế hoạch hàng năm của Hội đồng tư vấn do phiên họp toàn thể của Hội đồng tư vấn xác định.

Hội đồng tư vấn sẽ tổ chức phiên họp thường niên 2 lần/năm, luân phiên tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể mời thêm các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, quan chức Chính phủ liên quan tham gia các phiên họp. 

Điều 4. Ban Thư ký là cơ quan giúp việc và làm đầu mối thực hiện các hoạt động của Hội đồng tư vấn.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu là Trưởng ban Ban Thư ký.

Trưởng Ban Thư ký ra quyết định thành lập và nhân sự của Ban Thư ký.

Điều 5.

Bộ Tài chính cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Hội đồng tư vấn và Ban Thư ký. 

Điều 6. Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm ký thư mời các thành viên phía Việt Nam.

- Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ có trách nhiệm ký thư mời các thành viên phía Hoa Kỳ. 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 8. Các Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Giao thông Vận tài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Đã ký)

Phan Văn Khải

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật